Dětské letní tábory

Konečné informace k LT Brodce u Kněžice Termín: 2017:


Místo: městské lázně na ul. Kopečné v Brně
Sraz: ve čtvrtek 30.6.2017 v 16 hod.
Návrat: v pátek 15.7.2017 v 15 hod.
Na sraz přineste: kartička pojištěnce – kopie
léky dle potřeby vašeho dítěte s užíváním
kopie dokladu o zaplacení, podepsaný táborový řád
vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti rodičem
potvrzení od lékaře o způsobilosti dítěte účastnit se tábora
Další informace a naše adresa: Lenka Navrátilová, Hlinky 21, Brno 603 00
- na všechny dotazy Vám rádi odpovíme na tel.č. 603/211 231
- za závazně přihlášené se považují ti účastníci, kteří pošlou vyplněnou přihlášku a bezprostředně na to složí na níže uvedený účet zálohu 1 500 ,- Kč a zbylou částku uhradí do 20.6.2016 nebo zašlou celou platbu rovnou /možnost uhradit také složenkou typu C na adresu organizace/
- dětem, kterým se dělá v dopravním prostředku nevolno, podejte, prosím, osvědčený uklidňující lék
- cestujeme autobusem až přímo na tábor, zavazadla odváží tranzit
- dejte dětem svačinu a dostatečné množství pití
- prvním jídlem na táboře bude večeře
- hned po příjezdu děti napíší zprávu domů, že v pořádku přijely
- nedávejte dětem na tábor zbytečně vysoké obnosy peněz a cenné věci, ručí si za ně samy. Výjimkou jsou malé děti, kterým samozřejmě ohledně této věci věnujeme zvýšenou pozornost
- adresa LT: Letní tábor, chatkový areál u Strážovského rybníka, Brodce u Kněžice, okr. Jihlava, PSČ 675 29
- platby LT – tj. 4.000 ,- Kč - zasílejte, prosím, na číslo účtu: 173965556/0300 -ČSOB, variabilní symbol: rodné číslo dítěte
- v případě možnosti příspěvku od zaměstnavatele vystavíme potvrzení nebo fakturu / mějte,prosím, připravené iniciály včetně IČ a DIČ zaměstnavatele/
- PRO PŘIHLÁŠENÉ ÚČASTNÍKY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN platí přímá dohoda po telefonu s organizátorem.

Konečné informace k I.termínu ke stažení_doc

odkazy

napište nám